Privacybeleid

Privacybeleid voor iqmedia.nl

Dit is het privacybeleid van IQ-Media B.v. Dit beleid beschrijft de manier waarop we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen die is verkregen via onze website. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen persoonlijke informatie van gebruikers van onze website wanneer deze informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer je ons contactformulier invult of een sollicitatieformulier indient. De verzamelde persoonlijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, werkervaring en opleidingsniveau.

Hoe we de informatie gebruiken

We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten aan te bieden en te verbeteren, om contact op te nemen met gebruikers, om sollicitaties te verwerken en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van informatie

We zullen persoonlijke informatie niet verkopen of verhuren aan derden.

Beveiliging van informatie

We nemen redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We gebruiken fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen om de informatie te beschermen.

Jouw rechten

Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken of te verwijderen. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke informatie of hun toestemming voor de verwerking intrekken. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen gebruikers contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit beleid.

Contactformulier

Wanneer je ons contactformulier invult, verzamelen we persoonlijke informatie om je vraag te beantwoorden. We gebruiken deze informatie alleen voor dat doel. We zullen de informatie niet delen met derden, tenzij dit nodig is om aan je verzoek te voldoen.

Sollicitatieformulieren

Wanneer je een sollicitatieformulier indient, verzamelen we persoonlijke informatie om je sollicitatie te verwerken. We zullen de informatie alleen gebruiken voor dat doel. We kunnen de informatie delen met derden, zoals wervingsbureaus.

Informatie en contact: info@iqmedia.nl